Saturday, February 13, 2016

Surah 18 (91~100)

Al-Kahf, dari ayat 91~100; 


91. Demikianlah kejadian, dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benar nya apa-apa kekuatan yang ada pada nya.

92. Kemudian ia ambil satu jalan lain.

93. Sehingga tetakala ia sampai diantara dua gunung, ia dapati disekeliling dua gunung itu, satu kaum yang hampir tidak mengerti kata-kata.

94. Mereka berkata; “ya  Zulkarnain ! sesungguhnya yajud dan majud itu orang-orang perosak dibumi, maka mahukah engkau terima kami beri  kepada mu ofti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu tembok?”

95. Ia berkata; “apa yang Tuhan ku tetapkan bagi ku padanya, adalah lebih baik, oleh kerana itu tolonglah akan daku dengan sungguh-sungguh, nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.

96. “Berilah kepada ku keping-keping besi”, hingga sesudah ia ratakan antara dua pinggir gunung itu, ia berkata; “tiuplah” hingga sesudah ia jadikan api, ia berkata; “berikan lah kepada ku tembaga yang sudah dilebur supaya aku tuangkan atasnya”.

97. “Maka mereka tidak boleh mendakinya dan tidak boleh mereka buat lubang padanya”.

98. Ia berkata; “ini satu rahmat dari Tuhan ku, tetapi apabila datang janji Tuhan ku, ia akan jadikan rata dengan bumi, dan adalah janji Tuhan ku itu benar”.

99. Dan kami akan tinggalkan sebahagian dari mereka dihari itu, beradu dengan sebahagian lain, dan akan ditiup sengkala, lalu kami kumpulkan mereka sungguh-sungguh.

100. Dan kami tunjukkan neraka pada hari itu kepada orang-orang kafir buat dilihat.
.
.
.
Sumber,
[] https://sites.google.com/site/channel4knajid/5
Following G+,
[] https://plus.google.com/101447691104901108108/posts/dC84yiZuKGx.

No comments:

Post a Comment