Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (83)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 83:
Ringkasan tafsir;
Allah telah memperingatkan kepada kaum bani Israel bahawa perjanjian yang tersebut dalam Taurat sememangnya telah bersetuju dan ada kesamaan dalam Al-Quran yang mengandungi 8 perkara seperti berikut; Jangan menyembah selain dari Allah, berbuat baik kepada Ibu Bapa, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang meskin, berkata ucapan baik kepada manusia, dirikan sembahayang dan keluarkan zakat.

Tetapi selepas itu mereka telah engkar dan berpaling, kecuali sedikit sahaja yang taat dari kalangan mereka.[Previous] [Next

Sumber
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan
.


No comments:

Post a Comment